Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy

Na základě poptávky vám pošleme kalkulaci s cenami textilu a tisku. Součástí kalkulace je přesná specifikace textilu, počty kusů textilu a základní údaje o tisku. Tyto údaje jsou po odsouhlasení závazné, jejich potvrzením kupující souhlasí s realizací zakázky. Na požadavky, které nejsou v kalkulaci uvedeny, se nevztahují případné reklamace.

V okamžiku potrvzení objednávky se stává objednávka závaznou.
Při zrušení závazné objednávky budou účtujeme storno poplatky.
– ve výši 15% ceny textilu, minimálně však 700 Kč
– náklady na dopravu (2x cena dopravného, rozpětí 300-400 Kč, každý dodavatel uvádí jinou cenu).
– příprava náhledů 400 kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

Platba

Po odsouhlasení objednávky fakturujeme částku za textil (slouží jako záloha) nebo celkovou částku za celou zakázku – dle domluvy. Po uhrazení faktury je zakázka zařazena do výroby.

Podklady pro tisk

Předlohy pro tisk vyžadujeme ve vektorech (křivkách). V případě rastrových předloh rozlišení cca 300 dpi při velikosti 1:1. Bližší údaje najdete na našich stránkách. Při požadavku na přesné dodržení barevnosti tisku pošlete čísla Pantone C, v opačném případě použijeme nejbližší barvu podle předlohy k tisku. Při požadavku na specifické umístění tisku pošlete náhled. Pokud vyžadujete tiskové efekty, nebo máte specifické požadavky na charakter tisku, informujte nás o tom. Při použití vlastního textilu nás informujte o případném atypickém materiálovém složení. Pokud zákazník chce dodržet úplně přesnou barevnost tiskového motivu, je nutné předem zaslat tištěný náhled fyzicky poštou (především u plnobarevných motivů).

Korektury

Na korekturu posíláme náhledy. V nich jsou uvedeny velikosti a umístění tisku a použité Pantone barvy. Tyto údaje jsou závazné. U plnobarevných tisků je posílán náhled separací a na vyžádání fotografii prvního tisku. Odsouhlasení korektury je směrodatné a závazné pro výslednou podobu zakázky.
 

Autorská práva

Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh.

Tisk

Při tisku může dojít vlivem nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností ke znehodnocení textilu. Obecně u sítotisku je údávána zmetkovitost 1-3%.
Pokud si zákazník dodává vlastní textil a vyžaduje přesné počty textilu, je nutné počítat s touto tolerancí a dodat o 3% textilu navíc. V případě vzniku zmetku zničený textil nenahrazujeme, ale odečítáme z celkové ceny.

Termíny

Standartní termín dodání je 9-15 pracovních dní. U textilu šitého na zakázku a dalších specifických zakázek termín po domluvě. Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud vyžadujete přesné datum dodání informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podle daných možností.

Přeprava

Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Na písemné vyžádání může být zboží odesláno na jiné místo určení. Dodávky zboží jsou uskutečňovány vybraným přepravcem, náklady na dopravu hradí kupující. Škody na zboží, případné ztráty a čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží. Čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží. Za zpožděné dodání způsobené dopravcem neneseme zodpovědnost.

Reklamace

Při zjištění vad na dodaném zboží vyžadujeme oznámení a jejich specifikaci a případně fotodokumentaci. Pokud bylo zboží dodané více jak před 7 dny, nebude reklamace uznána. To se netýká skrytých vad. Drobné odchylky ve velikostech a barvách textilu uvedené v katalozích na internetu nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vady zboží. Menší odchylky od rastrových plnobarevných předloh nemohou být z důvodu použité technologie důvodem reklamace. Při uznání reklamace bude po dohodě zakázka opravena, bude realizována náhradní dodávka nebo dojde k vrácení provedené platby. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí prodávající, pokud je důvodem vadná dodávka.

Doobjednání zboží

Při doobjednání textilu nepočítáme znovu separaci a filmy. Minimální náklad doobjednání je 20 ks.

Medializace

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší zakázky formou reference našich služeb, informujte nás o tom.