Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy

Na základě poptávky vám pošleme kalkulaci s cenami textilu a tisku. Součástí kalkulace je přesná specifikace textilu, počty kusů textilu a základní údaje o tisku. Tyto údaje jsou po odsouhlasení závazné, jejich potvrzením kupující souhlasí s realizací zakázky. Na požadavky které nejsou v kalkulaci uvedeny se nevztahují případné reklamace.

Platba

Po odsouhlasení objednávky zasíláme fakturu. Teprve po uhrazení faktury (za textil nebo celkové částky – dle dohody) je zakázka zařazena do výroby.U zakázek do 10 000,-Kč bez DPH požadujeme úhradu celé zakázky před započetím výroby.

Podklady pro tisk

Předlohy pro tisk vyžadujeme ve vektorech (křivkách). V případě rastrových předloh rozlišení cca 300 dpi při velikosti 1:1. Bližší údaje najdete na našich stránkách. Při požadavku na přesné dodržení barevnosti tisku pošlete čísla Pantone C, v opačném případě použijeme nejbližší barvu podle předlohy k tisku. Při požadavku na specifické umístění tisku pošlete náhled. Pokud vyžadujete tiskové efekty, nebo máte specifické požadavky na charakter tisku, informujte nás o tom. Při použití vlastního textilu nás informujte o případném atypickém materiálovém složení.

Korektury

Na korekturu posíláme náhledy. V nich jsou uvedeny velikosti a umístění tisku a použité Pantone barvy. Tyto údaje jsou závazné. U plnobarevných tisků posílám náhled separací a na vyžádání fotografii prvního tisku. Odsouhlasení korektury je směrodatné a závazné pro výslednou podobu zakázky.
 

Autorská práva

Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh..

Tisk

Při tisku může dojít vlivem nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností ke znehodnocení textilu max. ve 3%. Pokud vyžadujete přesné počty textilu, je nutné počítat s touto tolerancí a objednat o 3% textilu navíc. V případě vzniku zmetku zničený textil nenahrazujeme, ale odečítáme z celkové ceny. Při dodání vlastního textilu je nutné počítat s tolerancí možného náhodného znehodnocení při tisku a objednat o 3% textilu navíc.

Termíny

Standardní termíny dodání 7 – 15 dní. U textilu šitého na zakázku a dalších specifických zakázek termín po domluvě. Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud vyžadujete přesné datum dodání informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podle daných možností.

Přeprava

Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Na písemné vyžádání může být zboží odesláno na jiné místo určení. Dodávky zboží jsou uskutečňovány vybraným přepravcem, náklady na dopravu hradí kupující. Škody na zboží, případné ztráty a čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží.

Reklamace

Při zjištění vad na dodaném zboží vyžadujeme oznámení a jejich specifikaci a případně fotodokumentaci. Pokud bylo zboží dodané více jak před 7 dny, nebude reklamace uznána. To se netýká skrytých vad. Drobné odchylky ve velikostech a barvách textilu uvedené v katalozích na internetu nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vady zboží. Menší odchylky od rastrových plnobarevných předloh nemohou být z důvodu použité technologie důvodem reklamace. Při uznání reklamace bude po dohodě zakázka opravena, bude realizována náhradní dodávka nebo dojde k vrácení provedené platby. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí prodávající, pokud je důvodem vadná dodávka.

Doobjednání zboží

Při doobjednání textilu nepočítáme znovu přípravu pro tisk a filmy. Minimální náklad doobjednání je 20 ks.

Medializace

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší zakázky formou reference našich služeb, informujte nás o tom.