Menu
Potřebujete poradit:
Potisk triček, mikin a dalšího textilu sítotiskem. (+420) 608 349 554 jsme online (po-pá 8:00 - 16:30)
Slovenský jazyk
Potisk triček, mikin a dalšího textilu sítotiskem. (+420) 608 349 554
 
prodyšný tisk discharge do odbarveného vlákna
plnobarevný rastrový tisk sítotiskem
nejlepší ceny již od malých nákladů
sítotisk správná volba pro potisk textilu
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy

Na základě poptávky vám pošleme kalkulaci s cenami textilu a tisku. Součástí kalkulace je přesná specifikace textilu, počty kusů textilu a základní údaje o tisku. Tyto údaje jsou po odsouhlasení závazné, jejich potvrzením kupující souhlasí s realizací zakázky. Na požadavky které nejsou v kalkulaci uvedeny se nevztahují případné reklamace.

Platba

Po odsouhlasení objednávky zasíláme fakturu. Teprve po uhrazení faktury (za textil nebo celkové částky – dle dohody) je zakázka zařazena do výroby.U zakázek do 10 000,-Kč bez DPH požadujeme úhradu celé zakázky před započetím výroby.

Podklady pro tisk

Předlohy pro tisk vyžadujeme ve vektorech (křivkách). V případě rastrových předloh rozlišení cca 300 dpi při velikosti 1:1. Bližší údaje najdete na našich stránkách. Při požadavku na přesné dodržení barevnosti tisku pošlete čísla Pantone C, v opačném případě použijeme nejbližší barvu podle předlohy k tisku. Při požadavku na specifické umístění tisku pošlete náhled. Pokud vyžadujete tiskové efekty, nebo máte specifické požadavky na charakter tisku, informujte nás o tom. Při použití vlastního textilu nás informujte o případném atypickém materiálovém složení.

Korektury

Na korekturu posíláme náhledy. V nich jsou uvedeny velikosti a umístění tisku a použité Pantone barvy. Tyto údaje jsou závazné. U plnobarevných tisků posílám náhled separací a na vyžádání fotografii prvního tisku. Odsouhlasení korektury je směrodatné a závazné pro výslednou podobu zakázky.
 

Autorská práva

Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh..

Tisk

Při tisku může dojít vlivem nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností ke znehodnocení textilu max. ve 3%. Pokud vyžadujete přesné počty textilu, je nutné počítat s touto tolerancí a objednat o 3% textilu navíc. V případě vzniku zmetku zničený textil nenahrazujeme, ale odečítáme z celkové ceny. Při dodání vlastního textilu je nutné počítat s tolerancí možného náhodného znehodnocení při tisku a objednat o 3% textilu navíc.

Termíny

Standardní termíny dodání 7 – 15 dní. U textilu šitého na zakázku a dalších specifických zakázek termín po domluvě. Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud vyžadujete přesné datum dodání informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podle daných možností.

Přeprava

Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Na písemné vyžádání může být zboží odesláno na jiné místo určení. Dodávky zboží jsou uskutečňovány vybraným přepravcem, náklady na dopravu hradí kupující. Škody na zboží, případné ztráty a čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží.

Reklamace

Při zjištění vad na dodaném zboží vyžadujeme oznámení a jejich specifikaci a případně fotodokumentaci. Pokud bylo zboží dodané více jak před 7 dny, nebude reklamace uznána. To se netýká skrytých vad. Drobné odchylky ve velikostech a barvách textilu uvedené v katalozích na internetu nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vady zboží. Menší odchylky od rastrových plnobarevných předloh nemohou být z důvodu použité technologie důvodem reklamace. Při uznání reklamace bude po dohodě zakázka opravena, bude realizována náhradní dodávka nebo dojde k vrácení provedené platby. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí prodávající, pokud je důvodem vadná dodávka.

Doobjednání zboží

Při doobjednání textilu nepočítáme znovu přípravu pro tisk a filmy. Minimální náklad doobjednání je 20 ks.

Medializace

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší zakázky formou reference našich služeb, informujte nás o tom.